מדריך חובה למניעת כאבים

הדרכת מתנה ובה מגוון הדרכים בהן שיטת סופטנס עוזרת למנוע כאבים, להפחית ואף להעלים אותםהכירי את הכדו"ז! (כדור האורז) מכשיר העיסוי האולטימטיבי.

מייצרים אותו מחומרים שיש בכל בית (או בבית המרקחת הקרוב) ו...מתפנקים.